Elite Academy

Akademia językowa we Wrocławiu

• Nauka języków obcych
• Coaching językowy
• Rozwój osobisty/CoachingNauka języków obcych:

angielski niemieckifrancuski hiszpański włoskiCennik 2018


Język obcy – zajęcia indywidualne z lektorem

 

Liczba godzin w miesiącu Czas trwania zajęć Cena
>24 60 min./90 min. 70,00/ 100,00
11 - 24 60 min./90 min. 75,00/ 105,00
1 - 10 60 min./90 min. 80,00/ 110,00


Język obcy – zajęcia indywidualne z native speakerem


Liczba godzin w miesiącu Czas trwania zajęć Cena
>24 60 min./90 min. 75,00/ 105,00
11 - 24 60 min./90 min. 80,00/ 110,00
1 - 10 60 min./90 min. 85,00/ 115,00


Zajęcia grupowe


Liczba osób w grupie Czas trwania Cena/os
4 60 min./90 min. 30,00/40,00
3 60 min./90 min. 35,00/45,00
2 60 min./90 min. 45,00/55,00


Język angielski biznesowy / branżowy


Czas trwania zajęć Cena
60 min./90min. 100,00/150,00
Kursy egzaminacyjne

Cambridge

FCE

Kurs przygotowujący do egzaminu First Certificate in English. FCE jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2). Egzamin potwierdza Twoją swobodną komunikatywność w języku angielskim w sferach życia codziennego oraz zawodowego, jest zdecydowanie atutem przy ubieganiu się o pracę zarówno w kraju jak i za granicą.


CAE

Kurs przygotowujący do egzaminu Certificate in Advanced English. CAE jest prestiżowym egzaminem na poziomie zaawansowanym (C1). Poświadcza Twoją znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym w środowisku pracy, w biznesie, czy na uczelni obcojęzycznej.

Kursy standardowe

Beginners
(A1)

Kurs dla osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem obcym.


Elementary
(A2)

Kurs dla osób, które miały styczność z wybranym językiem, znają podstawowe zwroty i wyrażenia życia codziennego. Program poświęcony jest poszerzaniu bazy leksykalnej, trenowaniu podstawowych zwrotów gramatycznych, ćwiczeniu dialogów i prostych wypowiedzi, które służą podnoszeniu komunikatywności ucznia.


Pre-intermediate
(A2/B1)

Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały rozumienie krótkich tekstów pisanych i mówionych, oraz znają podstawy gramatyki wybranego języka. Kurs służy poszerzeniu wiedzy, zwiększeniu komunikatywności i płynności językowej.


Intermediate
(B1)

Kurs, którego celem jest przeprowadzenie ucznia na kolejny poziom biegłości językowej. Poświęcony jest trenowaniu takich umiejętności jak: tworzenie prostych, spójnych wypowiedzi, opowiadanie o sobie, opisywanie doświadczeń, wydarzeń, planów, wyrażaniu i uzasadnianiu swoich opinii.


Upper-intermediate
(B2)

B2 to kurs dla osób posiadających umiejętność porozumiewania się w wybranym języku, chcących doszlifować swoje umiejętności, poszerzyć bazę leksykalną, regularnie trenować konwersacje i prezentacje, pracować nad płynnością i precyzyjnością języka.


Advanced
(C1)

Kurs dla zaawansowanych użytkowników języka obcego. W programie pojawiają się trudne, obszerne teksty mówione i pisane, pracujemy nad poszerzaniem słownictwa, rozumieniem złożonych nieoczywistych znaczeń. Pracujemy nad tym by wypowiadać się płynnie, spontanicznie, odnajdywać właściwe sformułowania.

Coaching językowy

Jest to nasz gest w kierunku potrzeb klientów oraz odpowiedź na często mozolne i mało skuteczne próby opanowania języka obcego. Coaching językowy stanowi połączenie metod nauki języków obcych z narzędziami coachingowymi. Pracujemy według autorskiego programu opracowanego, aby by wydobyć maksymalny potencjał ucznia korzystając z jego silnych stron, rodzaju motywacji, stylu uczenia się i naturalnych predyspozycji. Kluczem do sukcesu w coachingu językowym jest doprecyzowanie celów klienta, dopasowanie do jego umiejętności i potrzeb, ciągła praca nad motywacją i realizacją pojedynczych celów wyznaczonych na każde spotkanie. Coaching językowy buduje świadomość klienta o jego potrzebach i drogach ich realizacji – dzięki tej metodzie klient czuje się odpowiedzialny za swój sukces i zmotywowany do pracy by go osiągnąć.Rozwój osobisty / Coaching

Z myślą o możliwościach i wyzwaniach jakie stawia przed nami życie, łączymy się w misji z International Coach Federation. Zgodnie ze standardami federacji, oferujemy Państwu narzędzia, wiedzę i wsparcie oraz profesjonalne partnerstwo na ścieżce rozwoju osobistego. Coaching to praca nad sobą na wielu życiowych płaszczyznach. Jest to realizacja celów nie tylko w życiu zawodowym, ale dążenie do sukcesu w każdej sferze życia; doskonalenie relacji z otoczeniem i spełnianie osobistych marzeń. Jest procesem maksymalizacji działań, odblokowywania osobistego potencjału i odkrywania radości w codziennym życiu. Prowadzi do podniesienia ogólnej jakości życia. Coaching oznacza pracę na posiadanych przez klienta zasobach – wiedzy, umiejętnościach, postawach –z wykorzystaniem narzędzi mających za zadanie wspierać go w samodzielniej drodze do wyznaczonego i pozytywnie zdefiniowanego celu.